Mail:

Rideskolens mail: rideskolenholmegaarden@gmail.com (Rideskole og klippekort)
 
Ridecentrets mail: rideskolenholmegaarden@gmail.com (Opstaldning og ridehuskort) 

Klubbens mail: RideklubbenHgr@gmail.com (Alt om klubben, administreres af formanden)

Stævne-mail: staevnehgr@gmail.com (Alt om stævner) tjekkes kun op til stævner!
 
Bredde-mail: breddehgr@gmail.com (Alt om breddeaktiviteter) 
 
Bane-mail: banehgr@gmail.com (Alt om baner og klat-opsamling)
 


 

Bestyrelse

Signe H Henningsen
Formand

         · Indkalder og leder bestyrelsesmøder.

         · Modtage og videreformidle information fra kommune.

         · Ansøger om kommunalt tilskud.

         · Godkendelse af undervisere i samarbejde med ejer og bestyrelse 

         · Årsberetning på generalforsamling     

 · Tjekker klubbens mail
 
Skriv til Signe
 
26714051  
                                             
Lars M. Mathiasen
Næstformand

         · Formandens højre hånd

         · Skal kunne indtræde som formand ved dennes eventuelle fravær eller udtrædelse af bestyrelsen 

           Indberetning af medlemstal
  • Opdatering af medlemsliste på hjemmesiden.
 

· Kontakt for materiale- og hjemmesideudvalget. 


Sille Mølgaard Christensen

Sekretær

           Sikkerhedansvarlig 
  •       Kontakt for baneudvalget
  •       Kontakt for repræsentant til DRF og distrikt 2
  •       Sidder i juniorudvalget, og er kontaktperson mellem udvalg og bestyrelse.

 

       Lykke B Christensen

 

Kasserer

         · Klubregnskaber

  •    Ind- og udbetalinger

         · Medlemsregistrering, ind- og udmeldelse af klubben  i samarbejde med formand og hjemmesideudvalg.(Ikke rideskoleudmelding - kontakt Pia)

· Tager referat fra bestyrelsesmøder
  • sidder i materiale- og hjemmesideudvalg 

      

 

Skriv til Lykke

 

Ulla Taylor

Bestyrelses medlem

         ·

 Helle Jersø-Dansborg
Suppleant

         · Træder ind i bestyrelsen ved frafald.

         · Sidder i  stævneudvalget, og er kontaktperson mellem udvalg og bestyrelse

 
   
Line Hass

Suppleant

         · Træder ind i bestyrelsen ved frafald.

         

 

 

 


 

 

 

Rideskole

Bub og Povl Neerbek

Rideskoleejere

Rideskolenholmegaarden@gmail.com


Cecilie Malmgren Ridelærer
   

Kirsten Johansen

Ridelærer

 

 

Ridecenter

Bub og Povl Neerbek  

Ridecenter ejere

post@holmegaarden.dk

Bub mobil 31 47 47 89 


 

   

 

 

Opstaldning      
Bub og Povl Neerbek Hovedstald
post@holmegaarden.dk
 
Bub mobil 31 47 47 89 

Gunnar Nielsen Stald Nielsen kontaktes i stalden  
Ole Nordahl       Bagerste stald Mobil 22156996
       
Udvalg      
 
Helle Jersø-Dansborg (formand)
Stævneudvalg

        ·  Koordinering og afholdelse af stævner.

         · Stævneregnskab.

         · Holdrytterstævnet (rideskole) i samarbejde med juniorudvalget

 · Drift af kiosken i forbindelse med stævner
 
 · Indkøb af varer
 
 · Ansvarlig for ærespræmier til stævner
 
 · Kontakt til sponsorer
 staevnehgr@gmail.com  
Lars M. Mathiasen (formand)
 Materialeudvalg

         · Indkøb og vedligehold af diverse materialer

         · Planlægge og afvikle arbejdsweekenderne.

 


 
Line Hass 
(formand)
 Baneudvalg

         · Planlægge vedligeholdelse af dressur- og springbaner

         · Undersøge muligheder for udbedring af eventuelle problemer

 
   
Ulla Taylor (formand)
 Juniorudvalg

         · Planlægning og afholdelse af junioraktiviter

 · Holdrytterstævne i samarbejde med stævneudvalget
 
   
Lars M. Mathiasen (formand)
 Hjemmesideudvalg
 
 · Opdatering af hjemmesiden

         · Udarbejdelse af klubinformationer

 
 

Zenta Josephsen
 Breddeudvalg

 

  • sikre at klubben afholder breddeaktiviteter

 

 breddehgr@gmail.com 
 
 Andre      
Sille Mølgaard Christensen
 
Ryttermæker
  
   
Bente Raagaard Thomsen
Repræsentant i DRF + distrikt 2

         · Møder i distrikt 2 og DRF

         ·Modtage og videreformidle information til formand og bestyrelse

   
Camilla Grundvad Toldbod
 
Championatliste
 
camilla.g.t@hotmail.com  
Bente Raagaard Thomsen og Birgitte Hass. Revisorer
   
Signe Hagedorn Henningsen
Certificeringer

         · Ansøgning og opfølgning på certiciferinger

 
 
Skriv til Signe

 

Yderligere beskrivelser for bestyrelse kan ses under fanebladet: ”Bestyrelse” -> ”Forretningsorden” og for udvalgene under ”UDVALG”

 Nyheder

Loading