Klubmedlemskab

Klubben er stiftet 1. november 1989 og optaget under Dansk Rideforbund (DRF) 27. april 1990.

Klubben har i dag ca. 250 medlemmer.

For at ride på Holmegården skal du være medlem af rideklubben.  Dette gælder uanset om du rider på rideskolen, på egen pony eller hest eller en partshest

Medlemsskab i rideklubben koster pr. år:

  • Juniorer 0 - 18 år kr. 500,-
  • Young rider 19 - 25 år kr. 500,-
  • Seniorer passive over 25 år kr. 250,-
  • Seniorer aktive over 25 år kr. 600,-
  • Stævne kr. 300,-

Betales via hjemmesiden under "kontingent betaling", da dette letter det administrative arbejde for den frivillige bestyrelse i rideklubben. Derfor er der pålagt et gebyr på betaling via bankoverførsel på 50 kr pr. medlem. (Dette træder i kraft 1. januar 2017).

 
Læs mere om de enkelte medlemsskaber under topmenuen "KONTINGENT BETALING"
 
Ved indmeldelse betales for hele året hvis før 1.7, og for et halvt år ved indmeldelse efter 1.7. Udmeldelse skal ske skriftligt til klubbens kasserer med en måneds varsel pr. 1.1 eller 1.7

Indmeldelse i klubben kan ske via denne indmeldelses blanket. Blanketten udfyldes og underskrives hvorefter den skal sendes/afleveres til:

  Holmegårdens Rideklub
  Vassingerødvej 93
  3540 Lynge
 
Medlemskab af klubben giver ikke automatisk ret til at bruge Holmegårdens faciliteter til hverdag. Det betaler man for per måned sammen med sin boksleje: Hvis man er opstaldet udenfor Holmegården kan man søge Bub og Povl om at få et af de begrænsede antal ridehuskort, som udstedes til ikke pensionærer.
 
Som medlem forventes det at man har læst klubbens love, ridebaneregler og sikkerhedsregler. Disse oplysninger kan findes på hjemmesiden, og er samlet i klubbens velkomstfolder. 
 
Læs klubbens velkomstfolder ved at klikke
 
 

Rykkerprocedure:

          Betaler medlemmet ikke sit kontingent rettidigt følges følgende procedure:

         · En måned efter forfald gennemses medlemslisten, og der dobbelttjekkes at der ved en fejl ikke er betalt for en af klubbens andre konti.

         · Kassereren fremlægger på følgende bestyrelsesmøde, listen over skyldige medlemmer

         · Kassereren udsender 1. rykker med et gebyr på 50,-

         · Efter yderligere en måned udsendes 2. rykker med et gebyr på 150,-

         · Hvis medlemmet stadig er i restance, slettes medlemmet i kartoteket og på medlemsbasen på hjemmesiden

         · Medlemmet kan kun optages igen ved indbetaling af ny kontingent + restancen inkl. gebyrer.

   (Den procedure starter 1. juli 2014)

 
 
 
 

Nyheder

Loading