Faciliteterne

På Holmegården har vi to ridehuse, 2 udendørs dressurbaner, en udendørs springbane, en rotunde, en gammel travbane, som vi primært bruger som skridt sti, og så stien, der fører direkte til skoven.

Til færdsel og samvær uden hest har vi rytterstue, overdækket terrasse samt græsplænen ved flagstangen.

Ridecenteret er åbent alle ugens dage fra 8-22.

Husk at du skal stige så tidligt af hesten, at staldene kan lukkes og slukkes kl. 22.

Vi samler klatter om i det store ridehus, samt på den store udendørs dressurbane.

Ridning i skridt, trav og galop er tilladt i begge ridehuse og på alle baner, dog skal man altid tage hensyn til børn, ungheste og uerfarne ryttere. Disse opfordres til at vælge at ride på ydertidspunkterne, hvor der oftest er færre end 5 ryttere ad gangen. Se også under sikkerhedsregler.

Det lille ridehus er forbeholdt rideskolen, så længe der er rideskolehold. Hvis man vil være for sig selv, kan det lille ridehus reserveres for 1 time ved betaling til Bub/Povl senest 24 timer før. Resesrvationer kan ses på facebooksiden Holmenyt.

Kø-kulturen til det lille ridehus er: 1. syg hest, 2. ridning, 3. longering, 4. løs hest (max 15 min).

Longering er tilladt i det lille ridehus, i rotunden, på den lille ridebane og på springbanen. Dog skal man altid spørge om tilladelse, hvis der er andre til stede. Ønske om longering og løse heste i det lille ridehus berettiger ikke til at sende ryttere, der ønsker at ride i det lille ridehus ud. Longering foretages i trense eller kapsun.

Ved dyrlægebesøg kan man kortvarigt få tilladelse til longering i det store ridehus, og her er det også tilladt at longere i grime.

Løse heste er kun tilladt i det lille ridehus og i rotunden.

Rotunden bruges først og fremmest til sygefold, derefter til longering og til sidst til luftefold.

Det er tilladt at trave og galopere på travbanen på den modsatte side af foldene, dog kun når man har sikret sig, at der er fri bane. HUSK! Møder du nogen, skal der tages ned i skridt.


 
Ridebaneregler

Når vi færdes på vores baner eller i ridehusene er det vigtigt at kende de fælles spilleregler, så vi ikke generer hinanden ved f.eks. at komme til at ride ind i hinanden eller forstyrre hinanden.

 

Bestyrelsen samt ejer kan efter opslag på whiteboardet lukke det store ridehus i forbindelse med arrangementer eller vedligeholdelse.

 

Når vi holder udendørs springstævne er den store udendørs dressurbane lukket. Ved dressurstævner er det muligt at motionere sin hest på opvarmningsbanerne, dog med hensyntagen til de startende.

 

Reglerne nedenfor gælder alle vores baner, dog er det altid underviserens henstillinger, der gælder, når der er rideskole, hold i det lille ridehus eller springhold i det store ridehus.

               1. Vis hensyn – specielt til ungheste og uøvede.

               2. Alle brugere af ridehuse og baner skal sætte sig ind i ridebanereglerne.

               3. Der rides venstre skulder mod venstre skulder- også når der er undervisning. Dog bliver ryttere, der modtager undervisning på en cirkelvolte       inderst og andre ryttere rider udenom.

               4. Der skridtes til og af på hovslaget. Alle skridter samme vej, én og én.

               5. Når de professionelle undervisere er tilstede, skal deres henstillinger følges.

               6. Max. 2 undervisere må yde undervisning samtidigt. Når der er 2 undervisere i ridehuset skal begge undervise fra ridehusbunden.

               7. Tilskuere skal undlade at forstyrre underviserne og henvises til balkonen.

               8. Skridttæpper, jakker m.m. hænges i hjørnerne, så de ikke bliver fejet ned af en forbigående hest.

               9. Hvis man skal tale med nogen på barrieren, så stå i hjørnerne eller i indgangen, ikke ved C! dvs. ingen stilstand v/C, bortset fra parader       ved programridning.

               10. Trækning med heste skal foregå på hovslaget, i skridtretningen med hesten mod barrieren - roligt og uden gene for andre. Der opfordres       til at bruge trense.

               11. På den store udendørs dressurbane samler man klatter efter sig eller lokker en rar tilskuer til at gøre det for sig.

               12. Indendørs er der i henhold til lovgivningen rygeforbud. Udendørs må der ikke ryges til hest på Holmegårdens areal.

 
Springning

Torsdag og søndag er springdage.

Om sommeren på den store udendørsbane og i meget dårligt vej i det store ridehus. Om vinteren i det store ridehus.

Tirsdag aften er det tilladt at selv-springe i det store ridehus kl. 20.45-21.45.

Det er ikke tilladt at sætte spring op på andre tidspunkter i det store ridehus, og det er ikke tilladt at sætte spring op på den store dressurbane.

Rideskolen springer om mandagen kl 17.30 - 18.30

Hvis man gerne vil springe uden for den normale springundervisning, så er det tilladt på den udendørs springbane, på den lille dressurbane og i det lille ridehus. Dog skal man overholde følgende regler:

      • I det lille ridehus og på den lille ridebane springes må der kun springes, når der ikke er andre til stede.

      o Som tidligere beskrevet gælder særlig regler for brug af det lille ridehus (se opslag i ridehuset)

      o Springmateriel skal sættes på plads

      • den store springbane

      o Springryttere har førsteret til banen

      o Banen kan ikke bookes til undervisning. Dvs. en undervisers tildelte ridehus-tid er ikke en bookning af springbanen

      o Hvis det er muligt, må det gerne undgås at sætte spring op helt op ad dressurhegnet

      o Ved støv på dressurbanen/lukket bane kan dressurryttere bede ejer/bestyrelse om lov til at rykke ind på springbanen

      o Inden der springes, opfordres der til at advisere dressurrytterne, så de evt. kan nå i ridehuset J

      o Når man er færdig med at springe, rydder man op efter sig. Alle bomme skal op og hænge, så de ikke ligge på jorden og rådner.

      o Springmateriel skal rykkes jævnligt, så der ikke kommer felter, hvor traktoren ikke kan kører.

      o Det er klubbens største bane – der burde derfor kunne være flere ryttere derude på én gang.

      • Unge under 18 år må kun springe, under opsyn af en hestekyndig person over 18 år. Hjælpere må gerne sætte spring op og ned – men husk egentlig undervisning er forbeholdt de godkendte undervisere.

 

Nyheder

Loading