Ridehus kort og regler for fri-spring

 

For at bruge klubbens baner skal man være medlem af klubben (følger rytteren), samt have ridehuskort (følger hesten).

 

For opstaldede ryttere:

Betales ridehuskortet sammen med opstaldningen. 

 

For eksterne ryttere gæder følgende regler og retningslinjer for anskaffelse af ridehuskort

 

Ridekort på Holmegården.

Ridekort skal være oprettet inden man ankommer til Holmegården med sin hest. Man skriver en mail til post@holmegaarden.dk med oplysning om: Rytters navn ,adresse, tlf.nr hestens navn og om hvilken type ridekort man ønsker .Vi kan så melde tilbage, om der er plads her og oplyse om evt. aktuelle restriktioner.

Ridekort giver adgang til ridehus og baner i åbningstiden med de begrænsninger, der er (undervisning mm ),samt de begrænsninger der følger af typen af ridekort. Ridekortet købes til hesten.

 For alle ryttere som har heste opstaldet opstaldet på Holmegården

 Ridekortet opkræves sammen med opstaldningsprisen. Kortet koster 130 kr om måneden.

Udefra kommende ryttere som får undervisning på Holmegården mere end 4 gange om måneden:

 Ridekortet koster 425 kr om måneden. Kortet giver adgang til Holmegårdens ridehuse og baner i åbningstiden.    

Udefra kommende ryttere som får undervisning op til 4 gange om måneden:

Kan tegne et miniridekort til 200 kr om måneden. Hvis man modtager både dressur og springundervisning skal man tegne et ridehuskort til 425 om måneden uanset antal gange.

Udefra kommende ryttere skal enten have et ridekort eller et miniridekort.

Kortet kan opsiges med en måneds varsel.

Hvis man rider på Holmegårdens baner, skal man som hovedregel være aktiv medlem af Holmegårdens Rideklub (tilmelding på www.hgr.dk)

I særlige tilfælde f.eks ved afholdelse af kurser kan man invitere enkelte udefra kommende ryttere med. Men inden kurset afholdelse skal bestyrelsen/ejer søges herom .Ansøgningen skal indeholde de samme oplysninger om rytteren som ved ansøgning om ridekort, så vi har mulighed for at informere om evt restriktioner. 

Vi håber I får mange gode ridetimer på Holmegården!    Bestyrelse og Ejer